CONDITII DE GARANTIE

Prezenta garanţie cuprinde menţiuni cu privire la drepturile conferite de lege consumatorului, se acordă în conformitate cu prevederile O.G. nr.21/1992, Legii nr.449/2003 şi Legii nr.296/2004 şi nu afectează în nici un mod drepturile consumatorului.

La solicitarea acordării garanţiei pentru un produs comercializat de noi, ne rezervăm dreptul de a solicita ca acesta să fie prezentat în ambalajul original şi cu documentaţia tehnică ce a fost livrată, precum şi cu toate
componentele si eventualele accesorii. Obligatoriu produsul trebuie să fie însoţit şi de certificatul de garanţie în original, precum si de documentul de achizitie (factura fiscală în original sau copie, bon fiscal, etc.).  Nerespectarea totală sau parţială a cerinţelor anterior indicate atrage imposibilitatea asigurării garanţiei.
De asemenea, se va refuza recepţia în vederea asigurării garanţiei pentru acele produse care nu vor avea toate etichetele de identificare (serii) şi sigiliile de garanţie intacte, atât ale producătorului cât şi ale distribuitorului.


NU se acorda garantie pentru :
1.  Defectele cauzate de utilizarea defectuasa .
2. Pierderea sau deteriorarrea certificatului de garantie

Constatarea defectelor, a naturii si cauzelor acestora este facuta de reprezentatul furnizorului, la sediul furnizorului.
Garantia se acorda la sediul vanzatorului.

Societatea noastră comercializează produse care respectă conformitatea tuturor condiţiilor comerciale, prezentând parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi caracteristicile acestuia.    

Vânzatorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii stabilită conform legii, existentă la momentul când au fost livrate produsele. În acest sens consumatorul are dreptul să i se aducă produsele la conformitate, fără plată, prin reparare, înlocuire sau reducerea corespunzătoare a preţului, cu excepţia situaţiei în care această solicitare este imposibilă sau disproporţionată in accepţiunea legii.

Pentru lipsa de conformitate a produselor, răspunderea vânzătorului este angajată pe o perioadă de 2 ani de la livrarea produsului, consumatorul fiind obligat să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de 2 luni de la data la care a constatat-o.

Stabilirea neconformităţii se face conform prevederilor legale, cu excepţia neconformităţii apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului, care până la proba contrară se prezumă că a existat la momentul livrării.
  0 items