Livrare gratuită in toată ţara pentru comenzi ce depăşesc 100 €

Autorizatia de detinere

OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DEŢINERE A DETECTOARELOR DE METALE

PERSOANE FIZICE:

Acte necesare ce trebuie depuse de către persoanele interesate pentru obținerea autorizației de deținere a unui detector de metale

 În vederea obţinerii autorizaţiei de deţinere a detectoarelor de metale, persoana fizică trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani şi să depună la DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI/ INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE (de care apartine persoana fizica) următoarele documente:

a) cerere-tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele Norme Tehnice;

b) buletinul sau cartea de identitate

c) actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);

d) dovada achitării sumei de 10 lei, reprezentând taxa pentru autorizaţie (aceasta poate fi achitată la Trezorerie sau la unitățile aparținând CEC Bank ).

Nu se eliberează autorizaţia prevăzută la alin. (1) persoanei care este cercetată sau arestată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 23^2 şi 23^3 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003, sau care a suferit condamnări pentru asemenea infracţiuni.

Detectorul de metale va fi deţinut şi utilizat numai de titularul autorizaţiei.

Persoana interesată se va prezenta cu detectorul de metale în cauză pentru compararea/verificarea elementelor de identificare (marca, model/serie). 

 

 

PERSOANE JURIDICE

În vederea obţinerii autorizaţiei de deţinere a detectoarelor de metale, persoana juridică trebuie să depună la DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI / INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE (de care apartine sediul social principal al persoanei juridice), următoarele documente:

  1. cerere-tip;
  2. un tabel în care se vor insera datelele de identificare ale angajaților societății care vor manipula detectorul/detectoarele de metale în cauză (nume, prenume, cod numeric personal);
  3. buletinul sau cartea de identitate aparținând reprezentantului societății;
  4. buletinul sau cartea de identitate ale angajaţilor care vor utiliza detectorul de metale pentru executarea sarcinilor de serviciu, precum și o dovadă că persoanele în cauză sunt angajații societății comerciale în cauză;

e) statutul societăţii (original şi xerocopie);

f) actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);

g) dovada achitării sumei de 20 lei, reprezentând taxa pentru autorizaţie (aceasta poate fi achitată la Trezorerie sau la unitățile aparținând CEC Bank) .

Pentru depunerea și ridicarea autorizației de comercializare trebuie să se prezinte administratorul societății. În cazul în care se va prezenta un alt angajat al societății acesta va depune la dosarul de autorizare o împuternicire din partea societății.

Cu ocazia depunerii dosarului de autorizare, reprezentatul societății se va prezenta cu detectoarele de metale în cauză pentru verificarea elementelor de identificare sau va pune la dispoziție fotografii cu detectoarele de metale în care să se poată observa elementele de identificare ale detectorului/detectoarelor de metale pentru care se solicită autorizarea.

 

PENTRU BUCURESTI:

Persoane fizice: Dovada achitării sumei de 10 lei, reprezentând taxa pentru autorizaţie (aceasta poate fi achitată la Trezoreria sectorului de domiciliu în contul simbol 20A1603008609468 sau la unitățile aparținând CEC Bank în contul IBAN: RO38CECEB00003RON0000001); 

Persoane juridice: dovada achitării sumei de 20 lei, reprezentând taxa pentru autorizaţie (aceasta poate fi achitată la Trezoreria sectorului de domiciliu în contul simbol 20A1603008609468 sau la unitățile aparținând CEC Bank în contul IBAN: RO38CECEB00003RON0000001).

Programul de primire/ridicare a autorizaților de deținere a detectoarelor de metale de către persoane fizice se efectuează în ziua de miercuri (cu excepția zilelor libere sau sărbătorilor legale), în intervalul orar 09:00-12:00,  la sediul D.G.P.M.B din mun. Bucureşti str. Al. Beldiman, nr. 2-4, sectorul 5. Telefon contact 021.311.20.21, interior 34674.